Nasilje među djecom u školama - 2009.

Uz podršku Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo Grada Rijeke i osnovnih škola, Dječji dom „Tić“ Rijeka je tokom 2009.g. ponovno proveo istraživanje o školskom nasilju među djecom.

U ispitivanju je sudjelovalo 1602 učenika (49% muških i 51% ženskih) sedmih i osmih razreda u 24 osnovne škole na području grada Rijeke.

U provođenju ispitivanja sudjelovali su i volonteri Dječjeg doma «Tić» Rijeka. Upitnik je bio anoniman, prisustvovanje dobrovoljno i uz suglasnost roditelja.

 
© 2010 TIĆ - zaštita djece od zlostavljanja i zanemarivanja | Izrada web stranice: NEON STUDIO