Stručni skup o usluzi poludnevnog boravak za djecu

Dana 08. rujna 2016. na Filozofskom fakuteltu u Rijeci održan je stručni skup pod nazivom „Boravak kao IZVOR podrške“ u organizaciji Ministarstva socijalne politike i mladih, Centra za pružanje usluga u zajednici „Izvor“ Selce i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci na kojem su sudjelovale mr. Tamara Žakula Desnica, ravnateljica, i Kristina Rukavina, socijalna radnica Dječjeg doma „Tić“ Rijeka.

Stručni skup okupio je oko 70 stručnjaka iz različitih ustanova za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, ustanova za djecu i mlade s problemima u ponašanju, centara za socijalnu skrb, predstavnika akademske zajednice te organizacija civilnog društva. U uvodnim riječima mr.sc. Diane Topić Rosenberg, pomoćnica ministrice za socijalnu politiku, strategiju i mlade je istaknula aktualnost teme skupa u kontekstu provedbe procesa transformacije i deinstitucionalizacije domova socijalne skrbi, potrebe za unapređenjem standarda te osiguranja ravnomjerne dostupnosti usluga, posebno izvaninstitucionalnih, u svim područjima Republike Hrvatske u skladu s potrebama djece, mladih i njihovih obitelji. 

Dubravka Marušić, načelnica Sektora za socijalnu politiku i politike za djecu, mlade i obitelj Ministarstva socijalne politike i mladih osvrnula se na povijest razvoja usluge u ustanovama socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj te na pregled aktualnih podataka kao i na boravak u kontekstu procesa deinstitucionalizacije.

Katja Borovac, dipl. psiholog iz Centra za pružanje usluga u zajednici „Izvor“ Selce predstavila je uslugu poludnevnog boravka koja djeluje od 2008. godine, a korisnici su djeca u dobi od 7 do 18 godina. Nena Rončević, doc.dr.sc. je nastavno na to prikazala rezultate provedene evaluacije poludnevnog boravka.

Ivana Jeđud Borić, doc.dr.sc. s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predstavila je tretman poludnevnog boravaka kao cjeloviti pristup. Lucija Vejmelka, doc.dr.sc. sa Studijskog centra za socijalni rad Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predstavila Mogućnosti rada s mladima u riziku, a red.prof.dr.sc. Jasminka Zloković s Filozofskog fakulteta u Rijeci, Odsjek za pedagogiju održala je predavanje o Osnaživanju obitelji u kontekstu podizanja kvalitete života djece i roditelja.

Kao zaključke stručnog skupa, Dubravka Marušić navela je potrebu za formiranje aktiva od strane Ministarstva socijalne politike i mladih te potrebu za izradu standarda unutar usluge poludnevnog boravka i definiranja standarda modela evaluacije poludnevnog boravka. Također, naglasila je važnost uključivanja djece i njihova mišljenja u rad i provedbu usluge.

 
© 2010 TIĆ - zaštita djece od zlostavljanja i zanemarivanja | Izrada web stranice: NEON STUDIO