Edukacija u Osijeku o sigurnosti na internetu

U periodu od 03. do 05. listopada 2016. godine Centar za nestalu i zlostavljanu djecu iz Osijeka, u suradnji sa Ministarstvom socijalne politike i mladih, organizirao je edukaciju na temu "Sigurnost i zaštita djece na internetu - prepoznavanje i prevencija." Edukacija je bila namijenjana stručnjacima iz centara za socijalnu skrb i drugih ustanova socijalne skrbi koje skrbe o djeci i mladima, a koji su kroz predavanja dobili uvid u prepoznavanje zlostavljanja na internetu te mogućnosti rada i prevencije istog. Predavači su bili stručnjaci različitih profila, a o psihološkim aspektima nasilja nad i među djecom putem interneta te iskustvima iz prakse govorila je mr. Tamara Žakula Desnica, ravnateljica „Tića“.

 
© 2010 TIĆ - zaštita djece od zlostavljanja i zanemarivanja | Izrada web stranice: NEON STUDIO