Pojačane volonterske snage „Tića“

Dana 19. listopada 2016.g. održana je edukacija za drugu grupu novih volontera, čime je završen ciklus prijema novih volontera za 2016. g., a u rad „Tića“ uključeno je 16 novih volontera. Volontiranje su nastavili i neki dugogodišnji volonteri „Tića“, što trenutno čini grupu od 25 aktivnih volontera.

Volonteri su uključeni u direktan rad s djecom, korisnicima poludnevnog tretmana – pomoć u učenju, sudjelovanje u kreativnim radionicama i u igri kao i u provođenje preventivnih aktivnosti. Uz ovogodišnje pojačanje, do sada je u rad „Tića“ uključeno 137 volontera.

Novim volonterima želimo dobrodošlicu, a svim uključenim volonterima zahvaljujemo na trudu i vremenu kojim oplemenjuju naš rad.

 
© 2010 TIĆ - zaštita djece od zlostavljanja i zanemarivanja | Izrada web stranice: NEON STUDIO