Međunarodni dan odgoja bez batina (30.4.)

Zalaganje za odbacivanje opcije tjelesnog, ali i drugih oblika ponižavajućeg kažnjavanja te promoviranje pozitivnog roditeljstva jedan od ciljeva programa za roditelje koje ustanova „Tić“ kontinuirano provodi, kao i aktivnosti kojima se od 2009. godine pridružuje obilježavanju ovog dana. Knjižica o pozitivnom roditeljstvu pod nazivom „Ja, mama i tata“ nastala je kao doprinos ovim nastojanjima i može se preuzeti klikom na link:

Obilježavanje Međunarodnog dana odgoja bez batina inicirala je 1998. godine nevladina organizacija EPOCH-USA (End Physical Punishment of Children – Zaustavimo tjelesno kažnjavanje djece). Tijekom godina ovoj akciji pridružile su se brojne organizacije u svijetu, a 2009. godine i ustanova „Tić“ koja, različitim aktivnostima upozorava na neprimjerenost i štetnost odgoja tjelesnim kažnjavanjem.

Tjelesna kazna ima trenutni efekt, ona trenutno i privremeno zaustavlja nepoželjno ponašanje, ali ne uči dijete zašto je njegovo ponašanje neprihvatljivo i koje je ponašanje prihvatljivo odn. kako bi se dijete trebalo ponašati. Osim ovog, postoje i drugi razlozi zašto je tjelesno kažnjavanje  kontraproduktivno i opasno:

     o ima tendenciju eskalacije

     o ne uči dijete zašto je njegovo ponašanje neprihvatljivo i koje je ponašanje prihvatljivo

     o uči dijete da se mora ponašati na određen način jer će u protivnom biti kažnjeno

     o uči dijete da ne zaslužuje poštovanje

     o uči dijete da je nasilje manifestacija ljubavi, odn. da je osjećaj ljubavi povezan s nasiljem

Također, tjelesno kažnjavanje je značajan faktor rizika, koji 2 - 4 puta povećava vjerojatnost da će kod djece doći do dugoročnih poremećaja, kao što su:

     o Agresivno, nasilničko i/ili kriminalno ponašanje

     o Tjelesno kažnjavanje / zlostavljanje vlastite djece

     o Fizička agresija prema bračnom partneru i nepoznatim osobama

     o Delinkvencija

     o Zlouporaba sredstava ovisnosti

     o Socio-emocionalni problemi u odrasloj dobi (samodestruktivno ponašanje, anksioznost, depresija, hostilnost

Nasuprot tjelesnom kažnjavanju, postoji pozitivan pristup odgoju djece odn. pozitivno roditeljstvo i roditeljsko ponašanje koje se temelji na:

     o najboljem interesu djeteta,

     o obostranom poštovanju,

     o pozitivno djeluje na razvoj djetetovih potencijala i interesa kao i  prihvaćanje različitih interesa u nenasilnom okruženju

     o potiče dobro ponašanje,

     o postavlja jasna pravila i granice djetetovom ponašanju

     o koristi pozitivne oblike discipline umjesto tjelesnog kažnjavanja. 

Pozitivno roditeljstvo pomaže djeci da i sama postanu pozitivni roditelji!

 
© 2010 TIĆ - zaštita djece od zlostavljanja i zanemarivanja | Izrada web stranice: NEON STUDIO